Celosklo

Medzi najnovšie trendy v povedomí tvorcov stavebných riešení patrí sklo. Či už ako interiérový ale aj exteriérový prvok. Vďaka mnohostrannému využitiu je vhodným stavebným prvkom v bytových, administratívnych ako aj obchodných priestoroch.

 

Celosklené bezrámové konštrukcie tzv. CELOSKLÁ sú v súčasnej modernej dobe čoraz populárnejšie. Ide o systém založený na bodovom uchytávaní sklených tabúľ pomocou nerezových úchytových prvkov. Spojenie ušľachtilej ocele a veľkoplošného skla poskytuje priestor pre kreatívne riešenia a individuálne nápady. 

Spoločnosť Plasttime je odhodlaná vypočuť si Vaše želania v tejto oblasti a pripraviť Vám presné riešenia. K ich realizácii spoločnosť používa produkty od popredných slovenských výrobcov skiel (GLASKO) ako aj od zahraničných dodávateľov (Bartosini – www.bartosini.cz ).

Kalené sklo ESG

Tvrdené (kalené) bezpečnostné sklo (ESG) je sklo so zvýšenou mechanickou a termickou odolnosťou. Tá sa dosahuje zahriatím skla a následným prudkým ochladením. Tento proces sa nazýva kalenie a jeho výsledkom je tvrdené sklo. Kaliť sa dajú takmer všetky typy skiel, pred kalením sa musí sklo finálne opracovať, ďalšie opracovanie po zakalení nie je možné. Je to druh skla, ktoré sa vyrába tepelnou úpravou kalením. Tento proces zmení vnútorné napätie a sklo vďaka tomu získa nové vlastnosti. Proces kalenia spočíva v ohriatí skla na teplotu 620 °C – 640 °C a následnom prudkom ochladení vzduchom. Tým sa ochladí povrch skla, ale vnútorná časť zostáva teplá. Týmto procesom sa docieli ťažné pnutie vnútri a na povrchu vznikne tlakové napätie. Po tomto procese kalenia vzniká tvrdené sklo – vnútri skla zostane ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia tvrdeného skla má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla. ESG tým získa odolnosť proti úderom, zvýši sa ohybová pevnosť a tepelná odolnosť. Tvrdené sklo je niekoľkonásobne pevnejšie než bežné sklo rovnakej hrúbky proti zaťaženiu vetrom a tepelnej námahe pretože kalením sklo získava odolnosť proti prasknutiu vplyvom tepelného šoku a je tepelne odolné do teploty 200 ºC. Vďaka týmto vlastnostiam sa toto sklo klasifikuje ako bezpečnostné. Mechanická odolnosť bezpečnostného skla s hrúbkou 8 mm je taká, že vydrží pád 500 g oceľovej gule z výšky 2 m. V prípade nadmerného zaťaženia, ktoré lokálne naruší rovnováhu skla a prekročí hranicu pevnosti, dôjde k spontánnemu rozpadu. Kvôli termickému pnutiu sa sklo rozsype na malé neostré úlomky, čo zvyšuje ochranu osôb v blízkosti bezpečnostného skla. Tvrdené bezpečnostné sklo sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť.

Spracovávané hrúbky: 4 – 19 mm

Maximalný rozmer: 4200 x 2400

Minimálny rozmer: 100 x 250