Návod na obsluhu a údržbu okien a dverí

 

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ    

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre zakúpenie plastových a hliníkových okien a dverí od firmy Plasttime  s.r.o.. Veríme, že ste boli s predajom aj s montážou okien, dverí a doplnkov spokojní. Prajeme si, aby ste boli spokojní aj pri používaní nami dodaných výrobkov, preto sme pre Vás pripravili tento “Návod na obsluhu a údržbu”. Nájdete tu základné rady a odporúčania, ako okná používať a ako postupovať. “Návod na obsluhu a údržbu “si starostlivo uschovajte pre neskoršie použitie.                                                                                                                                 

 Popis základných častí plastových okien:                                                                                                                                                                                  

Plastové okná, balkónové a vchodové dvere dodávané spoločnosťou Plasttime s.r.o. sú vyrobené zo šesťkomorových PVC profilov Gealan. Profily sú vystužené pozinkovanou oceľovou výstuhou. Okná a balkónové dvere sú osadené celoobvodovým kovaním Siegenia Aubi – Titan AF, pri vstupných dverách sú použité viacbodové zámky a nastaviteľné závesy. K zaskleniu sa štandardne používajú izolačné dvojsklá a trojsklá. Presný druh uvedený je vždy v cenovej ponuke. Na utesnenie rámu a krídla je použitý dorazový tesniaci systém dvoch alebo troch gumových tesnení. Na vonkajšej strane spodného profilu rámu sú odvodňovacie otvory, slúžiace na odvod vody z priestoru medzi krídlom a  rámom.     

Základné informácie k bežnému používaniu plastových okien a dverí:                                                                                                                                

Plastové okná nie sú bežne konštruované pre ich dlhodobé otvorenie. Vplyvom váhy izolačného skla dochádza k zvesovaniu krídla (platí vo zvýšenej miere u veľkých okien). Pre možnosť dlhodobého vetrania sú okná osadené kovaním, ktoré umožňuje ich vyklopenie na spodných uzatváracích bodoch, čo prenáša váhu skla na pevne zabudovaný rám a v maximálnej miere eliminuje nežiadúce zvesenia krídiel. Pre dlhodobé vetranie preto používajte ventilačnú polohu a nie úplne otvorené okno. Vplyvom prevádzky, teplotných zmien a sadania budov dochádza k zmene polohy okenného krídla voči rámu a tým aj k zmene polohy jednotlivých kusov kovania oproti ich pôvodnému nastaveniu pri montáži. Vo zvislej osi je možné túto zmenu polohy upravovať nastavením dolného závesu pomocou imbusového kľúča, tak aby pri manipulácii s oknom bolo dosadnutie krídla do rámu hladké bez vzájomných nežiaducich kontaktov častí kovania. Vo vodorovnej osi je možné s krídlom pohybovať ako na dolnom, tak na hornom závese. Čistota kovania má zásadný vplyv na kvalitu a komfort ovládania. Je bezpodmienečne nutné, aby pohyblivé časti kovania boli v čistom stave. Prípadné nečistoty môžu vážne poškodiť nielen funkčnosť, ale aj samotné kovanie. Časti, ktoré sú označené ako mazacie body, musia byť pravidelne ošetrené mazacím tukom. Odporúčaný interval uvedený v pokynoch na údržbu, t.j. 1x ročne, je nutné brať len ako informatívne. Frekvencia pravidelnej údržby kovania závisí hlavne na prostredí a na režime, v ktorom je okno používané (frekvencia otvárania, vonkajšia prašnosť, teplota a pod.) Ak zistíte, že kovanie chodí „na sucho“, alebo že sa ovládanie okna stalo ťažším, je nutné vykonať premazanie kovania ihneď, samozrejme po jeho pozbavení prípadných nečistôt. Krídla nezaisťujte v otvorenej polohe zarážkami, kolíkmi atď, pri prievane alebo zatvorení môže dôjsť k poškodeniu okna alebo dverí, prípadne k vytrhnutiu krídla zo závesov a následne k vážnemu úrazu. Vstupné dvere sa samozatváračom nezaisťujte na dlhšiu dobu v otvorenej polohe, dochádza k oslabovaniu zatváracieho mechanizmu. Nikto a nič sa nesmie vešať na krídlo okna alebo dverí, hrozí vytrhnutie krídla zo závesov a tým k poškodeniu okna, dverí alebo k vážnemu úrazu. Okná a dvere čistite a udržujte iba spôsobmi opísanými v odseku „Údržba okien a dverí“. Nečistoty po murárskych zapraveniach a iné nečistoty v kovanie okien a balkónových dverí a v zámku vstupných dverí spôsobujú zhoršenie ovládania. Môžu však spôsobiť aj zablokovanie a poškodenie celého kovania alebo zámku, udržujte je stále čisté. U náhradných kľúčov do zámku, vyrobených z mäkkého kovu, môže dôjsť k odlomeniu a uviaznutiu ich častí v zámku, preto používajte iba kľúče z tvrdého kovu. Ak v blízkosti okien a dverí používate brúsku alebo iný nástroj, od ktorého odlietavajú iskry, zakryte celá okná, dvere a skla, inak dôjde k ich popáleniu. Pred začatím murárskych prác odporúčame zakryť celé okná krycou fóliou, ktorú prilepíte k rámom krycou papierovou páskou, ktorá ide po vykonaní prác ľahko odstrániť. Ihneď po montáži odstráňte ochranné fólie z plastov, slúžiace najmä ako ochrana pri transporte z výroby. Dlhšie pôsobenie slnečného žiarenia (už aj 6 týždňov) spôsobuje, že fólie krehnú a lepidlo zostáva na rámoch aj po odstránení fólie. Ihneď po skončení murárskych prác odstráňte zvyšky malty z okien, skiel a parapetov. Najmä u parapetov s povrchovou úpravou eloxovaním zanecháva vápno nezvratné poškodenie. Ďalej okamžite odstráňte zvyšky malty z obvodového kovania okenných krídel. Najmä sa zamerajte na hornej časti okien, pretože tu sa zvyšky malty často prehliadnu a zvyšná malta sa pri používaní okna dostáva do všetkých častí kovania a spôsobuje jeho rýchlejšie opotrebovanie a zlú funkciu.      

Varianty vyhotovenia okien a balkónových dverí                                                                                                                                                                     

 Plastové okná a dvere sú dodávané v týchto základných prevedeniach:                                                                                                            – pevné, sklápacie, otváracie, otváracie+sklápacie, posuvné, kombinácia týchto prevedení                                                                                          

Kovanie a jeho funkcie 

Kovanie je vnútorný mechanický systém, osadený v drážkach rámu a krídla, ktorý zaisťuje otváranie, zatváranie, sklápanie, posúvanie okien a dverí. Tento systém je ovládaný kľučkou a má niekoľko polôh. Pri oknách je kľučka proti zlému otáčaniu istená poistkou.                                       

Polohy kovania okien a balkónových dverí                                                                                                                                                                           

Výrobky osadzujeme kovaním značky Siegenia Aubi – Titan Af. Kovanie sa ovláda pomocou kľučky a umožňuje nastaviť nasledujúce polohy: otváranie a sklápanie (OS), sklápanie a posuv, posuv.                                                                                                                                                             

Nastavovanie okien a balkónových dverí:   

Okno alebo balkónové dvere sa môžu časom „usadit“, to znamená, že krídlo sa zvesí a časti obvodového kovania môžu začať drhnúť o rám (záleží tu na rozmere, hmotnosti a konštrukcii okna, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potreba po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče. Nastavovacie skrutky u dolného závesu sú umiestňujú pod krytkou. Horný záves sa nastavuje po otvorení krídla, nastavovacia skrutka je umiestnená na rohovej časti obvodového kovania. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Je treba nechať vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pri otvorenom krídle. 

Nastavovanie prítlaku a tesnosti KRÍDLO – RÁM                                                                                                                                                                             

U okien a balkónových dverí je možné nastavovať prítlak krídlo-rám prostredníctvom excentrov na obvode kovania krídla, ktoré zapadajú do západiek na ráme a tým v polohe zavreté priťahujú krídlo k rámu.                                                                                                                                              

Kovania vstupných dverí                                                                                                                                                                                                    

Plastové vstupné dvere a BD s obojstrannou kľučkou sa vyrábajú iba ako otváracie. Kovanie umožňuje súčasné uzamknutie na viacerých miestach. Dvere sú opatrené kľučkou/ kľučkou alebo kľučkou/guľou, plast-hliníkovým prahom, tromi alebo štyrmi závesmi, zámkom a štandardnou stavebnou cylindrickou vložkou, ktorú si je zákazník povinný vymeniť po inštalácií dverí.  Bezpečnostnú kartičku od cylindrickej vložky (ak je súčasťou dodávky) si uschovajte pre neskoršiu výrobu kľúčov. Kovanie je vnútorný mecha-nický systém osadený v obvodovej drážke rámu a krídla, ktorý zaisťuje zamykanie a odomykanie dverí. Tento systém je ovládaný kľučkou a cylindrickou vložkou. U dvojdielnych vstupných dverí sa otváranie a zabezpečovanie druhého krídla ovláda pomocou zastrčí. Spodná a horná zástrč pri zatvorenom krídle zapadnú do západiek na ráme a prahu a tým sa krídlo zabezpečuje v zavretej polohe. Povytiahnutím zastrčí krídlo odistíte a môžete ho otvoriť.                                              

Nastavovanie vstupných dverí                                                                                                                                                                                              

Vstupné dvere sa môžu časom „usadiť“, krídlo sa zvesí a môže začať drhnúť alebo zle zamykať (záleží tu na rozmere, hmotnosti a konštrukcii dverí, prevádzkových a teplotných podmienkach), preto je potrebné po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče, nastavovacie skrutky sú umiestnené pod kovovou krytkou a na spodnej strane závesu.                                                                                       

Nastavovanie závesov                                                                                                                                                                                                                   

Závesy vstupných dverí umožňujú nastavenie pomocou nastavovacích skrutiek v niekoľkých smeroch: hore-dole, doľava-doprava, dopredu-dozadu. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Je treba nechať vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pri otvorených dverách.                                                                                                                                                                      

Nastavenie západky zámku                                                                                                                                                                                                              

Aby krídlo dverí tesne doliehalo k rámu, je dôležité presne nastaviť rámový protikus. Vykonáva sa to nastavením excentrov na protikuse tak, aby bolo možné dobre doraziť krídlo k rámu pre zacvaknutie západky a ľahko zamykať. Nastavenie protikusu ovplyvňuje silu potrebnú k otáčaniu cylindrickej vložky a tým aj silu k uzamknutiu dverí! Zámok vstupných dverí nikdy sami nerozoberajte, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste jeho súčiastky nezložili späť!                                                                                                                                                                                                                

Nastavovanie prítlaku KRÍDLO –RÁM                                                                                                                                                                                                 

U vstupných dverí na strane zámku je možné nastavovať krídlo–rám pomocou excentrov na rámovom protikuse, do ktorého zachádzajú háky z krídla. Na strane závesov sa prítlak krídlo-rám nastavuje pomocou nastavovacích skrutiek na závesoch vstupných dverí. Sila prítlaku ovplyvňuje silu potrebnú k otáčaniu cylindrickej vložky.                                                                                                                                                                            

Čistenie plastových dielov                                                                                                                                                                                                                  

Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá. Používajte len vodu, saponáty, technický benzín alebo lieh, prípadne čistič na plasty, ktorý si môžete zakúpiť priamo na predajnom mieste Plasttime s .r. o. Vyvarujte sa mechanického čistenia povrchu a použitia čistiacich prostriedkov s abrazívnymi časticami, mohlo by dôjsť k poškrabaniu! Ďalej je potreba udržiavať obvodové kovanie v čistote. Pravidelne, aspoň 1x ročne, vysajte prach a nečistoty z kovania po obvode krídla. V spodnej časti okna sú otvory pre odvod vody z priestoru medzi krídlom a rámom. Tieto otvory pri čistení okien prepláchnite vodou, aby nedošlo k ich zaneseniu. Rámy a krídla okien a dverí, znečistené PUR penou, možno očistiť iba mechanicky vybrúsením a následným vyleštením.     

Mazanie obvodového kovania                                                                                                                                                                                               

Obvodové kovania okien a dverí je zložené z tretích súčastí. Je potreba minimálne 1x za pol roka (táto frekvencia môže byť aj väčšia vzhľadom na frekvenciu používania či na prostredie, v ktorom je výrobok zabudovaný a používaný), po predchádzajúcom vyčistení obvodového kovania, namazať všetky pohyblivé miesta. Stlačte poistku proti otáčaniu kľučky, potom otáčajte kľučkou hore a dole a mažte všetko, čo je v pohybe, tak premažete aj nedostupné miesta. Na mazanie používajte mazací tuk, silikónový alebo iný riedky olej. K ochrane tesnenia používajte silikónový olej.                                                                                                                                                                                                                                                     

Rosenie skiel a prevencia                                                                                                                                                                                                                      

U všetkých typov okien a dverí môže dochádzať v chladnom období k roseniu okien zvnútra miestnosti. Vodné pary, vzniknuté vo vnútri domu, ktoré nemajú vďaka tesnosti okna kadiaľ uniknúť, sa zrazia na najchladnejšom mieste domu. Tým býva spravidla okno, nech už je osadené akýmkoľvek sklom. Stáva sa tak väčšinou u starých vlhkých domov, novostavieb, v miestnosti málo vykurovanej alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou. Ďalej môže dochádzať tiež k roseniu skiel z vonku, je to opäť zapríčinené zrážaním vodných pár na chladnom skle. K tomuto javu dochádza u izolačných skiel s vyššími izolačnými vlastnosťami, kedy vonkajšie sklo nie je vyhrievané únikom tepla z miestnosti. Zabrániť alebo znížiť rosenie skiel vo vnútri miestnosti je možné niekoľkými spôsobmi: 3x denne intenzívne vetrať (asi 5minút), žalúzie musia byť vytiahnuté, záclona nesmie brániť prúdeniu vzduchu k oknu (musí byťkrátka), parapetná doska nesmie brániť prúdeniu vzduchu (nesmie zakrývať radiátor), pod oknom by mal byť radiátor, aby teplý vzduch, prúdiaci od neho hore osušoval okno, na parapetnej doske nesmie byť žiadny zdroj vlhkosti (napr.kvetináč), obmedziť zdroje vlhkosti v miestnosti alebo dome, zvýšiť teplotu v miestnosti (teplý vzduch absorbuje viac vlhkosti), v kuchyni pri varení používajte odsávač pár (digestor)                                                                                                                                                                              

Doplnky a príslušenstvo k plastovým oknám                                                                                                                                                                    

Vonkajšie hliníkové a lakoplastované parapety                                                                                                                                                                 

Vonkajšie parapety slúžia k ochrane vonkajších špaliet a podmurovky okná pred vlhkosťou a odvodu vody pri daždi. Pevnosť a stabilita parapetu je daná hrúbkou materiálu a výškou predného nosa, ktorá zabraňuje jeho prehýbaniu.                                                                                                  

Montáž vonkajších parapetov                                                                                                                                                                                                    

Vonkajšie parapety ako doplnok sa montujú rovno pri montáži okien, ale je možné ich aj doobjednať. Vonkajšie parapety odporúčame v rámci murárskeho zapravenie umiestniť tak, aby boli položené na pevnom podklade.                                                                                                              

Údržba a čistenie vonkajších parapetov                                                                                                                                                                                

Neklaďte na parapet žiadne predmety, môže dôjsť k jeho poškriabaniu a následne oxidácii. Vonkajší AL parapet v hnedej farbe nesmie dôjsť do styku s vápnom, maltou, prípadne s inými chemikáliami, mohlo by dôjsť k naleptaniu a poškodeniu jeho povrchovej úpravy. V prípade narušenia povrchovej úpravy poškodené miesto očistite, odmastite a zatrite farbou v požadovanom odtieni. Čistite len vodou, saponáty, vyvarujte sa použitia rozpúšťadiel a abrazívnych prostriedkov.                                                                                                                                                              

Vnútorné plastové parapety    

Vnútorné parapety slúžia k ochrane vnútorných špaliet a podmurovky okien pred vlhkosťou. Existuje niekoľko druhov vnútorných parapetov. Či už je ich materiál akýkoľvek, musí byť vodovzdorný, inak vnútorné parapety postupne nasiaknu vlhkosťou a  dôjde k ich zničeniu. Z dôvodu pevnosti a odolnosti proti vode a poškriabaniu odporúčame preto parapety plastové komôrkové. Neodporúčame materiály s mäkkým, lesklým a ľahko zničiteľným povrchom.                                                                                                                                                                                                                  

Montáž vnútorných parapetov                                                                                                                                                                                               

Parapety lepte len na pevný podklad. Na lepenie používajte stavebné lepidlo alebo PUR penu.                                                                                   

Údržba a čistenie vnútorných parapetov                                                                                                                                                                                   

Čistite len vodou a saponátmi a vyvarujte sa abrazívnych prostriedkov a rozpúšťadiel.                                                                                                

Žalúzie a siete proti hmyzu                                                                                                                                                                                                           

Žalúzie slúžia na reguláciu prestupu slnečných lúčov do miestnosti alebo zabráneniu priehľadnosti do miestnosti. Ovládajú presvetľovanie a prehrievanie miestnosti. Montujú sa na vnútornú stranu okna alebo dverí. Uchytávajú sa pomocou skrutiek do krídla okna alebo dverí. Lamely žalúzií majú zinkovú povrchovú úpravu, zabraňujúcu ich korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka svojej kvalite majú dlhú životnosť a ponúkajú aj vysoký komfort používania.                                                                                                                                                                                                                  

Spustenie / vytiahnutie / naklápanie 

Spustenie, vytiahnutie a naklápanie žalúzií sa prevádza pomocou retiazky na strane okna. Pri spustení žalúzie je nutné ju spustiť až úplne dole, ako to dovolí retiazka, inak sa žalúzie pri naklápaní lamiel môže od spodu zdvihnúť až o niekoľko centimetrov.                                      

Aretácia                                                                                                                                                                                                                                      

Vytiahnutá žalúzia je aretovaná vo svojej polohe tak, že sa retiazka zasunie do aretačného držiaka umiestneného na okne / dverách na strane retiazky.                                                                                                                                                                                                                                              

Siete                                                                                                                                                                                                                                                    

Siete zabraňujú hmyzu, aby sa dostal do miestnosti pri otvorenom okne alebo balkónových dverách. Siete sa upevňujú na vonkajšiu stranu okna zasunutím „obrtlíkov“ za rám okna. Sieťové dvere sa pripevňujú k rámu dverí pomocou závesov / pántov, ktoré môžu byť aj samozatváracie, magnetické zámky držia sieťové dvere zatvorené.                                                                                                                                                                   

Údržba a čistenie žalúzií a sietí                                                                                                                                                                                                   

Žalúzia má vo svojej hornej lište ovládací mechanizmus, ktorý musí zostať čistý. Akékoľvek nečistoty ho môžu ovplyvniť alebo poškodiť. Lamely žalúzií a siete čistite od prachu a iných nečistôt utrením, vysatím alebo vlhkou handrou, pri väčšom znečistení použite saponátmi. Nepoužívajte rozpúšťadlá a abrazívne prostriedky!                                                                                                                                                                                         

Ďalšie pravidlá pre používanie sietí a žalúzií:                                                                                                                                                                                           

Za ovládaciu retiazku žalúzií sa nesmie nikto a nič vešať. Retiazku ovládajte len primeranou silou, aby nedošlo k jej roztrhnutiu. Neprelamujte lamely žalúzie, mohlo by dôjsť k ich deformácii. Siete upevňujte pevne pomocou obrtlíkov, aby nevypadli von. Na upevnené siete netlačte, mohlo by dôjsť k ich pretrhnutiu, poškodeniu alebo vypadnutiu. Nikto a nič sa nesmie vešať za sieťové dvere. Čistite len podľa odseku „Údržba a čistenie žalúzií a sietí“.                                                                                                                                                                                                                              

Pokyny pre dopravu a skladovanie plastových okien a dverí                                                                                                                                                

Všetky okná a dvere pred montážou je nutné dopravovať a skladovať zásadne v zvislej (mierne šikmej polohe) na čistých a rovných podložkách (napr. z mäkkého dreva). Ak nie je rám okien či dverí podložený v celej dĺžke, je nutné umiestniť preložky blízko rohov. Jednotlivé okná za sebou stojace pri skladovaní preložíme v miestach možného dotyku (v rohoch) podložkami z mäkkého pružného materiálu (vrstvený vlnitý papier, penový polystyrén a pod.) Podložky je potrebné zabezpečiť proti posunutiu. Pri preprave a pri skladovaní je nutné tiež zabezpečiť výrobky proti posunutiu či prevrhnutiu. Pri skladovaní je nutné zabrániť mechanickému poškodeniu alebo rozbitiu. Neodborná preprava či skladovanie, ktoré môže byť príčinou poškodenia výrobkov nemôže byť brané ako podklad pre reklamačné konanie.                                                                                                   

Návod na montáž okien a dverí                                                                                                                                                                                               

Vysadíme krídlo z rámu a uložíme ho na takom mieste, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu, či rozbitiu skla.  Na rám nasadíme upevňovacie kotvy (viď. obrázok), prípadne vyvŕtame otvory na oceľové hmoždinky alebo turboskrutky. Osadíme rám do stavebného otvoru, v rohoch zafixujeme klinmi. Je nutné dodržať vodorovné usadenie a kolmosť strán. Vykonáme ukotvenie rámov do muriva pomocou hmoždiniek, samorezných skrutiek alebo turboskrutiek. Kde nie je možnosť kotvenia cez upevňovacie kotvy, z dôvodu napr. kotva je krátka, špalety obložené obkladom a.i., vykonáme kotvenie cez rám pomocou oceľových hmoždiniek, turboskrutiek, alebo inými kotviacimi prvkami. Otvory vŕtané na turboskrutky v ráme je nutné zaslepiť plastovými krytkami. Pri kotvení vchodových a balkónových dverí alebo štulpových okien použijeme mimo kotvy po obvode tiež kotvenie cez rám aspoň 1x uprostred dlhších strán z dôvodu deformácie rámu pri vytvrdzovaní montážnej peny. Ak je ostenie z trámov alebo Siporex, kotvíme rámy pomocou samorezných skrutiek bez predvŕtania. Pri montáži zostáv z fixných dielov, vykonáme ich vysklenie a uloženie skiel na bezpečnom mieste. Zostavy spájame pomocou daného spojovacieho profilu a zoskrutkujeme vruty o priemere 5-6 mm dĺžky 60, 80,120mm. Spojenie rámov cez spojovací profil sa vykonáva samoreznými skrutkami vo vnútornej strane rámu až na kovovú výstuhu. Otvor v ráme zaslepíte priemerovo zodpovedajúcou plastovou krytkou. Ďalší postup montáže zostáv fixných dielov je rovnaký ako v bode 3, 4 a 5. Vykonáme kontrolu vodorovného i zvislého váženia. Nasadíme krídla okien a dverí, (u fixných dielov vykonáme montáž skiel), prekontrolujeme ich funkčnosť, prípadne nastavíme. Zabezpečíme rám okna proti jeho deformácii montážnou penou, pomocou vlnitého papiera, ktorý vložíme medzi rám a krídlo, vždy uprostred strán. Okolia rámu a ostenia zvlhčíme vodou a zapeníme montážnou penou. V zimných mesiacoch pri poklese teploty pod bod mrazu je nutné používať zodpovedajúcu montážnu penu!!! Pred murárskymi prácami, je nutné orezať prečnievajúcu montážnu penu cez rám. Podložky pre vodorovné usadenie rámov neodstraňujeme z dôvodu stabilného usadenia!!!  Po vykonaní murárskych prác odstránime ochrannú fóliu z rámu, krídla, popr. ďalších profilov.                                                                                                                                                                           

Ochrana životného prostredia                                                                                                                                                                                                     

Všetky odpady, vzniknuté pri výmene okien, roztrieďte a riadne zlikvidujte na miestach k tomu určených. Jedná sa hlavne o drevo, kov a sklo vzniknuté vybúraním starých okien, rôzne ochranné a baliace fólie, stavebný odpad a prípadné ďalšie odpady.                                                            

Servis, opravy, reklamácie                                                                                                                                                                                                                         

Akékoľvek požiadavky na nastavenie, servis, opravy a reklamácie môžete uplatniť na adrese našej spoločnosti.

Plasttime s. r. o., Duklianska 3750, 085 01  Bardejov

054/472 99 13, 0915 788 487, 0905 737 225