Protipožiarne dvere

Protipožiarne dvere sú charakteristické protipožiarnou odolnosťou, čo znamená že odolávajú požiaru určitým spôsobom a určitý čas.

Protipožiarne dvere

Označovanie: 

 EI – brániace šíreniu tepla,

 EW – obmedzujúce šírenie tepla, 30/45/60/90…- čas odolnosti v minútach,

DP1 (D1) – konštrukcia neobsahujúca horľavý materiál (napr. oceľové),

DP3 (D3) – konštrukcia obsahujúca horľavý materiál (napr. drevo),

C – samozatváracie zariadenie,

S – dymotesné

V drvivej väčšine sa jedná o interiérové dvere, ale jestvujú aj exteriérové.